gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 30 ноември 2017 г.


Днес,30 ноември 2017г., общинските съветници гласуваха по нов начин, чрез таблет система за регистиране на присъствие и вот. Това улесни значително процесът на гласуване. Подмяната на техниката бе наложена в следствие дефектирали пултовете.
Общинските съветници гласуваха утвърдително промени в Бюджета на Община Силистра за 2017г. в т.ч. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. Прието бе предложението за членство на Община Силистра в СНЦ" Асоциация на българските градове и региони".В Община Силистра са постъпили в срок предложенията за Годишна програма на 22 народни читалища, те бяха утвърдени от съветниците.Служебно, въз основа на акт на Общински съвет- Силистра, с цел регистрация в Министерство на културата, бе гласувана Художествена галерия - Силистра като общински културен институт. 
Приети бяха докладните записки по дневен ред, които можете да намерите на сайта на Общински съвет- Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5014
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5014