gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 декември 2017 г.


Заповядайте на XXIII Фестивал на коледарските групи Силистра 2017г. "Стани нине, господине" на 16.12.2017г от 10:00 часа в Салона на Община Силистра!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5016