gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 ЗА 2018 Г.


picture

Публикувано на 01 декември 2017 г.


Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.

 Индикативна годишна работна програма (ИГРП)

Информацията на Областен информационен център - Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5017
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5017