gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 декември 2017 г.


Съгласно Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Силистра (глава Трета, раздел Първи, чл. 49, т.4) и Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Силистра (чл. 23) е забранено преминаването и разхождането на домашни любимци в дунавския парк. На всички входове и изходи на парка са поставени уведомителни табели. За спазването на наредбата ще следят служители на общинския инспекторат и сътрудници по охрана на парка, със съдействието на служители от МВР. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно глава Четвърта от същата Наредба.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5018