gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА В ПАРКА Е РАЗБИТА


picture

Публикувано на 06 декември 2017 г.


Служителите от отдел "Инспекторат" към Община Силистра за пореден път са установили щети по уредите в спортната площадка в Дунавския парк. Нарушена е целостта на загражденията, спортните уреди и вратите. Взети са мерки и площадката не бива да се използва до края на отстраняването на повредените части. С цел опазване живота и здравето на хората се забранява ползването на спортната площадка.Молим, гражданите за разбиране и търпение до завършване на ремонтните дейности.
Продължават обследванията и проверките на инспекторите по всички спортни и детски площадки на територията на града с превантивна цел и установяване на реалното им състояние.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5027
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5027