gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕЗ 2018Г. ОТНОВО ЩЕ СЕ АСФАЛТИРА


picture

Публикувано на 13 декември 2017 г.


С Постановление на Министерски съвет № 260/ 24.11.2017г. са отпуснати допълнителни трансфери по Бюджета на Община Силистра за ремонт на общинска пътна мрежа и на спортна зала "Дръстър", известна под името Манежа, в размер на два милиона лева.

Към днешна дата е изготвен списък с предложения за ремонтни дейности през 2018г. В него са вписани 41 предложения на граждани, обхващащи над 80 улици в гр. Силистра и по населените места: Проф Иширково, Казимир, Сребърна, Срацимир. По предварителни разчети, за да се асфалтират всички улици и пътни участъци, според този списък, на общината са необходими над три милиона и петстотин хиляди лева.
Предстои изготвяне на поименен списък на обектите, за които ще се разходват капиталовите средства, в размера на вече отпуснатите от правителството и провеждане на процедура по ЗОП.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5047
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5047