gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 14 декември 2017 г.


На 14 Декември 2017 г. в Художествена галерия - Силистра се открива Коледна изложба - живопис, графика, скулптура, рисунка, фотография.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5050