gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Част от алеите в гробищния парк ще бъдат асфалтирани


picture

Публикувано на 15 декември 2017 г.


С остатъка от финансов ресурс, отпуснат с Постановление на Министерския съвет за 2016 г., който се разходва в момента ще бъдат асфалтирани алеите в гробищния парк. Днес, д-р Юлиян Найденов -кмет на Община Силистра и инж. Тихомир Борачев зам.кмет "Устройство на територията" инспектираха работата на фирмата изпълнител.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5057
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5057