gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДУНАВСКИ ЛИМЕС


picture

Публикувано на 21 декември 2017 г.


Заключителна конференция по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се проведе в градовете - домакини Русе и Констанца. Проектът се разработва от АДО"Дунав" със съдействието на правителствените и общински власти, неправителствени организации, културни институти, заинтересовани страни по Програма Interreg Румъния- България.

В рамките на проекта беше проведено предварително проучване на римското наследство на територията на страните от двата бряга на р. Дунав. Изготвени бяха обща Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетизиране и промоциране на маршрута.Участниците в конференцията се запознаха с направените комплект материали, с които се популяризират 18 / 9 от българска и още 9 от румънска страна/ от обектите включени в Дунавския Лимес, информационния 120 минутен филм, брошури, каталози, уебсайт и мобилното приложение. Община Силистра е представена с архитектурно-археологическото си наследство древният Дорусторум, римската гробница и римската вила. Представянето и развитието на културно- историческото наследство е важно не само за туристическия сектор,за туроператорските фирми, но и за развитието на политики в сферата на иновациите за промотиране на нематериално наследство на региона ни, социалната и икономическа сфери.
По време на конференцията участниците акумулираха идеи за по следващи дейности с цел развитие на туристически продукт по маршрута Дунавски Лимес, който е стотици километри площ по поречието на реката, част от някогашната римската империя. Представени бяха инициативи за съпътстващи фестивали, с цел туристът да съпреживее, да опознае и да оцени обекта. 
Общинска администрация, културните институти и кметът д-р Юлиян Найденов оказаха пълно съдействие на АДО "Дунав" в разработването на маршрута. В конференцията взеха участие от областна управа- Силистра зам.-областният управител Стоян Бонев и от общинската администрация Цветана Игнатова директор дирекция "Хуманитарни дейности" и Илияна Пейчева ПР експерт.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5072
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5072