gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОДМЕНЕНО Е УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 03 януари 2018 г.


Държавната приемателна комисия издаде Акт 16, в края на миналата година / 29.12.2017г./ за дейностите по подмененото улично осветление в Силистра.
Над три хиляди осветителни тела са подменени от фирмата изпълнител ДЗЗД “Светлина- Силистра“ и е рехабилитирана електропреносната мрежа. Лампите са енергоспестяващи, с по- голям брой цикли на употреба. Сто и осемнадесет са електронните табла, включени в система, управлявана с компютър, които се настройват в летен и зимен режим на работа.
Дейностите по обновяването станаха възможни след отпуснатите целеви средства от републиканския бюджет, с Постановление на Министерски съвет № 46 от 10.03.2016г., в размер на 2 милиона лева с ДДС за ремонт на уличното осветление в града.
Преди стартирането на работата бе извършено обследване на всички улици в града.
Община Силистра благодари за търпението на гражданите по време на ремонтните работи и апелира да продължат да информират администрацията при неудобства или проблеми с осветеността на уличната мрежа.
Благодарим за фотографията на нощна осветена Силистра на авторите Радослав Добрев и Георги Марков.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5078
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5078