gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МАРТЕНСКИ БАЗАР 2018 Г.


picture

Публикувано на 04 януари 2018 г.


Община Силистра, Дирекция „Икономика“ съобщава на гражданите, желаещи да участват в „Мартенски базар“, че документи ще се приемат от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г. в Информационен център на Общината, гише „Стопански дейности“.

Жребият ще се проведе на 07.02.2018 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5079
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5079