gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


picture

Публикувано на 04 януари 2018 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ „КУЛТУРА”
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

О Б Я В Я В А Т
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02.2018 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три парични награди: първа - 200 лв., втора – 150 лв., и трета - 100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 22.02.2018 г., 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра  - 7500
ул. „Симеон Велики” №33
Община Силистра
стая 314, За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

 Справки и допълнителна информация:
тел: 086/816 273, E-mail: culture@silistra.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5080
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5080