gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЧЕСТИТО БОГОЯВЛЕНИЕ!


picture

Публикувано на 06 януари 2018 г.


Според православния календар празникът Йордановден ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. Според канона в момента на кръщението небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”.
На територията на Община Силистра тази година празнуват общо 2489, от тях със старото българско име Йордан са 1312, Йордана – 456, Йорданка – 589, Йоан – 37 души и Йоана – 95 души, последвани от още над 4500 именици, от които Иван -2394,Ивана-386,Иванка-1255, всички те ще празнуват утре на 7 януари.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5086
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5086