gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИЕМНИЯТ ДЕН НА КМЕТА


picture

Публикувано на 09 януари 2018 г.


Всеки вторник от 10:00 часа кметът на общината д-р Юлиян Найденов се среща с граждани в организираната приема, според ЗМСМА. През изминалата 2017г. в приемния ден почти 300 жители на Община Силистра са потърсили съдействието на кмета и на администрацията при разрешаване на различни въпроси. Най-често това са имотни спорове, необходимост от експертно становище на дирекция “Устройство на територията“, искания за социална подкрепа, помощ и др. Гражданите се срещат с кмета, за да изложат мнения и предложения по публични събития, за развитието на общинската инфраструктура, в търсене на професионална реализация или решаване на битови проблеми. Доверието към кметската институция е от особено значение за работата на администрацията. 
Тази година в първия приемен ден бяха записани общо осем граждани. Повечето от тях изразиха своето признание и задоволство от свършената работа от Общинската администрация през изминалата година. Иван Колев подари на кмета написана от него книга за историята на нашия край.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5094
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5094