gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТНА СРЕЩА


picture

Публикувано на 11 януари 2018 г.


Вчера в Областна администрация Силистра бе проведена работна среща на областния управител Ивелин Статев, който е и председател на Асоциация по "В и К" Силистра, с представители на общините от областта и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. На срещата присъства д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и ресорният зам.-кмет инж. Тихомир Борачев . 
Кметът на Община Силистра постави пред заместник– министър Крумова въпроси от компетенцията на министерството с изключителна важност за населените места Айдемир, Калипетрово и Сребърна. В с. Калипетрово е необходимо да се завърши водопроводната и канализационна мрежа по ул. „Рашко Блъсков“ и“ Ново Петрово“, в с. Айдемир по улица „София“, както и да се премине към заустването на канализацията в ПСОВ- Силистра. Община Силистра води административна преписка с МОСВ по проблемите с изградената преди години, оборудвана, но неработещата пречиствателна станция в с. Сребърна. Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Крумова се ангажира да установи контакт с екоминистерството и да ускори диалога между ведомствата, в търсене на решение в полза на общината. 
От Областна администрация информираха, че целта на срещата бе общините, които са част от Асоциация по
"В и К" Силистра, да бъдат запознати със свършеното до момента по разработката на регионалните прединвестиционни проучвания – основа на проектите по Оперативна програма „Околна среда“. За това в работната дискусия участва и представител на проектанта ДЗЗД“ Уотър Дизайн- БКО“ инж. Силва Мочева- Василева.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5100
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5100