gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 12 януари 2018 г.


Със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 на Община Силистра. Поканата бе публично оповестена съгласно закона. На обсъждането присъстваха кмета на Общината заедно със своя екип, председателя на Общинския съвет и общински съветници, служители на администрацията , медии и граждани. Презентацията на проетобюджета представи д-р Мирослав Тодоров – зам.-кмет „Финанси и икономика“. На срещата се води протокол, който ще бъде неделима част от докладната записка, която ще бъде внесена на заседание на Общинския съвет, при обсъждане на бюджета на общината от съветниците.

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5103
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5103