gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА"


picture

Публикувано на 01 февруари 2018 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2018/01.02.2018-ebc54747550c9e79037aa4c2385dd77b1.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5127