gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


picture

Публикувано на 19 февруари 2018 г.


На 22 февруари 2018г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра ще бъдат връчени наградите от СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС 
"Любовта е пиянство или пиянство от любов"
________________________________________
За седемнадесета поредна година, Силистра е притегателен център на поетите от цялата страна. На 22.02 /четвъртък/ 2018г., от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра ще бъдат връчени наградите от Националния конкурс за поезия "Любовта е пиянство или пиянство от любов". Конкурсът е под егидата на кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов.
Конкурсът възниква като идея от група силистренски творци през декември 2001 година. В годините се превръща в национално престижно културно събитие, в което се състезава творческото своеобразие и колоритността на талантите от цяла България, за да стигне днес до 17-то издание.
В посочения от регламента на конкурса краен срок са получени 131 творби. От пощенското клеймо е видно, че участниците са от всички краища на страната, най-много писма са постъпили от София, Пловдив, Варна и разбира се от Силистра. Прави впечатление тази година участието на поети от градовете Петрич и Благоевград, Свищов и Горна Оряховица, Бургас и Велико Търново, както и трите писма с пощенско клеймо от Германия, Швейцария и Канада.
Заседава тричленното жури, определено със заповед №113 от 19.01. 2018 г., на кмета на Община Силистра. Отчитането и връчването на наградите ще се състои на 22.02. от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра. 
След награждаването, на сайта на Община Силистра, ще бъдат публикувани резултатите от конкурса и наградените стихотворения.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5154
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5154