gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 22 февруари 2018 г.


Общинските съветници одобриха разходите необходими по реализацията на проект с екологична насоченост между Община Наводари и Община Силистра с проектно
предложение ,,Silistra Eco friendly Viable Electrical Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, с проектен код ROBG – 432 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020.

Община Наводари е Водещ партньор по проекта, а Община Силистра е Партньор.
Общата стойност на проекта възлиза на 7 896 728,29 евро, като БФП за Община Силистра е3 062 136, 94 евро, срок за изпълнение на проекта е 30 месеца. В проекта се предвиждат следните дейности:

  1. Изграждане на система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт, включваща: изграждане на веломрежата от 7394м, изграждане на 7 бр. велостоянки закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 стандартни велосипеди, изграждане на соларен паркинг за електро автомобили
  2. Ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа – част от ул.,,Н.Й. Вапцаров“: от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики“ до кръстовището на бул. ,,Велико Търново“ с дължина 475m
  3. Разработване на съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра
  4. Разработване на съвместен туристически наръчник за трансграничната зона Наводари – Силистра
  5. Информация и публичност

Община Силистра ще осигури временна наличност на средства, докато не бъдат възстановени от Програмата;


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5162
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5162