gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 февруари 2018 г.


На редовно заседание на Общинския съвет, днес съветниците одобриха Доклад за изпълнение за 2017г. и Програма за изпълнение за 2018г. на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. по процедура "Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. Силистра по ОП "Региони в растеж". Докладът е публичен и можете да прочетете тук: http://obs-silistra.com/files/2018/02/17-1.pdf


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5163