gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА


picture

Публикувано на 23 февруари 2018 г.


За четвърта поредна година Община Силистра - отдел „Образование и младежки дейности“, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общински съвет по наркотични вещества, подкрепиха инициативата на Ученически парламент – Силистра и Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище 28.02.2018 г. (ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА).

По предложение на младежите, двойки доброволци ще гостуват в час на класа при ученици от III до VIII клас и със съдействието на класните ръководители ще им разкажат за повода за отбелязване на подобен ден. Под формата на игри, разговори, тренинги ще комуникират с децата и ще им предадат идеята за мирно решаване на конфликти, за толерантност, разбирателство и приятелство.

Домакини на младите активисти ще бъдат пет класа на ОУ „Отец Паисий“, три класа на ОУ „Иван Вазов“, два класа на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и по един клас на ПЗГ „Добруджа“ и ОУ „Св.Климент Охридски“ – с.Проф.Иширково. Днес са първите две срещи на младежите с деца от трети и пети клас, а останалите гостувания ще продължат на 26, 27 и 28 февруари.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5165
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5165