gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС - ПРАЗНИК НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА И ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН "ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ"


picture

Публикувано на 23 февруари 2018 г.


Уважаеми ръководители на художествени състави ,

На 1 март, 2018 г. от 17.00 ч. ще се проведе първото издание на

ПРАЗНИК НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА И ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН
ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ”

Празникът има конкурсен характер и се организира от НЧ „Доростол - 1870” с подкрепата на Община Силистра.

Конкурсът за изпълнители ще се проведе в две категории:

За най-добре представилите се организаторите предвиждат колективни и индивидуални награди.

Заявки за участие се приемат до 26.02.2018 г.

За да заявите участието си е необходимо да изпратите Вашата Заявка за участие на посочения E-mail адрес или да я донесете на хартиен носител в счетоводството на читалището.

* ПРИЛОЖЕНИЯ:

За въпроси и записвания: 086 821 783 – Н. Николова
За повече информация: nch_dorostol@abv.bg

С уважение:
/Маргарита Любомирова/
Председател на НЧ „Доростол - 1870”
гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5166
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5166