gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТЪТ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ПО НОВОТО РАЙОНИРАНЕ


picture

Публикувано на 27 февруари 2018 г.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна дискусия за новото райониране на страната. Началото бе поставено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на форум с участието на депутати, представители на държавната администрация и местната власт, бизнеса и научните среди.
Във форума участва д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра. Той представи пред аудиторията реалната икономическа и обстановка на Силистра. Според регионалния министър, новото райониране се налага не само заради еврофинансирането. Николай Нанков уточни: „Ние трябва да създадем едни силни, едни жизнени, едни устойчиви, витални, с дългосрочна перспектива за развитие райони в България. Със силни и стопански, и демографски, културни и транспортни връзки.Според екипа, изготвил предложенията, районите могат да се развиват в различни сфери: Северозападният - да развива туризъм, Черноморският - морски туризъм, Тракийско-родопският да е икономическа и индустриална зона. Новото райониране, което отново да повторя - не е административно-териториално делене, ще е готово в края на 2018 г., когато трябва да приключат обществените обсъждания. След това трябва да бъде одобрено от МС и Народното събрание.“

В момента България е разделена на шест районите от ниво 2 - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Предложението на Междуведомствената работна група с участие на експерти от различни институции е да се направят промени, като за целта се предлагат 3 варианта – с 6, 5 и 4 района. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, предимства и недостатъци, затова предложенията ще бъдат обект на широко обществено обсъждане през следващите месеци и едва когато се чуят всички мнения, всички позиции и аргументи, ще бъде взето решение. В края на 2018 г. ще бъде избран най-добрият модел за България, се посочва в информация на МРРБ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5175
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5175