gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 27 февруари 2018 г.


На страницата на Община Силистра получихме предложение да се публикуват снимки от красивата снежна картина, която е обхванала Силистра.Информационните канали са отворени за обективите, които ще запечатат красотата на нашия град.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5176