gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 28 февруари 2018 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с председателя на Общинския съвет д-р Мария Димитрова участват във форум на местните власти, организиран от НСОРБ. Тридесет и първото общо събрание е на тема: Актуални проблеми и бъдеща визия на общинските проекти.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5186