gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


picture

Публикувано на 01 март 2018 г.


Кметският екип инж. Тихомир Борачев- За кмет, Ростислав Павлов-секретар и Николай Николов - директор дирекция "Правна" , от името на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, вързаха мартенички на дечицата в детските градини, днес на Баба Марта. Въпреки, че няколко детски градини не работят, а други са в режим на сборни групи, празникът бе по стара българска традиция с песни и танци, и мартинички за ръчички.Децата бяха подготвени и подариха на гостите си празнична програма. Гостите участваха в тържествата с радост.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5194
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5194