gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПАМЕТНИКЪТ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ ДО ТАНКА Е ПОЧИСТЕН


picture

Публикувано на 02 март 2018 г.


Вчера, граждани ни изпратиха снимки, на който ясно се вижда нанесената червена боя при вандалски акт на посегателство. 
Порестият камък се почиства много трудно, но служителите на ОП "Дръстър", въпреки студа, успяха да отстранят покритието. 
Община Силистра напомня, че съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и чистота се забранява повреждането на мемориалните плочи и скулптурни паментици / Раздел II, гл. II, чл.20, т. 6/. Нарушителите подлежат на санкции съгласно нормативната уредба.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5198
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5198