gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ НА ТЕМА "КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ. ПРОМЕНЯТ ЛИ СЕ ХОРАТА?"


picture

Публикувано на 07 март 2018 г.


Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, за дванадесета година обявяват Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2018 – конкурс за литературно есе (стих, стихотворение, разказ, есе) на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

Краен срок за кандидатстване: 5 май 2018 г.

http://ecofund-bg.org/…/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%…/

 Информация на Областен информационен център - Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5206
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5206