gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 07 март 2018 г.


Днес на 7 март в Екомузей към Регионален исторически музей в гр.Русе, ученици от група ЕКО-АРТ при ОДК- Силистра, ще участват в представяне на Изложба с експонати, изработени от тях, от природни материали събирани край р.Дунав. 
Изложбата е уредена от Екомузей, гр.Русе и ОДК, гр.Силистра, и е резултат на доброто партньорство при провеждане на Международен екофоум "Сребърна".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5207