gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗА ДА УСПЕЯТ, ТРЯБВА ДА МОГАТ


picture

Публикувано на 08 март 2018 г.


Интервю с Денка Михайлова, заместник- кмет "Хуманитарни дейности" в Община Силистра за вестник "Аз-буки" бр.10 /8-14 март 2018г./
В интервюто г-жа Михайлова представя добри практики в сферата на образованието и в сътрудничество със семейството, учители, университетски преподаватели, общественост. 
На 15 март ще се проведе общински форум на тема "Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра", на която са поканени за участие преподаватели, директори, учени и експерти. Инициативата е част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5215
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5215