gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРАЗНИЧНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА


picture

Публикувано на 13 март 2018 г.


Двадесет и две силистренски читалища развиват своята родолюбива самодейност на територията на община Силистра. 
Днес те се срещнаха с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и експерти от отдел "Култура", за да се поздравят за изминалите празници и обсъдят предстоящи събития, част от Културния календар. 
Наред с поздравите, по повод успехите на читалищата, кметът благодари на всички организатори на фестивали, дни по повод традиционни български фолклорни празници и подчерта, че: " Българските читалища са непреходните средища за родолюбие.
В последните години в силистренска община читалищната дейност не само се разраства, но и се обогатява с изяви за всеки повод в Културния календар. Това предава на поколенията моралните и етични ценности на народа ни."
"Зад всяка творческа изява стои много труд. Винаги може да разчитате на нашата подкрепа"- сподели Денка Михайлова. В момента тече конкурс за лого на Биосферен парк "Сребърна" , което лого ще се използва за информационни кампании и популяризиране на Сребърна.
Срещата премина в работна с организационни задачи по реализацията на традиционния читалищен преглед "Пролени игри и песни".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5222
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5222