gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРСЪТ ЗА РИСУНКА И ЕСЕ - "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" ПРИКЛЮЧИ СВОЕТО ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ


picture

Публикувано на 25 април 2018 г.


Всяка година по традиция Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Силистра с председател на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – 
г-жа Денка Михайлова –зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, обявява ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на толерантността”. Конкурсът се организира с идеята да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. 
Темата за рисунка през настоящата година бе „ПРАЗНИЦИТЕ НА ЕТНОСИТЕ В НАШИЯ КРАЙ”, а за есе или разказ „СВЕТЪТ НА ЕТНОСИТЕ – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”. Конкурсът „ Дъга на толерантността ” се провежда за девета поредна година. Равносметката от изминалите години показва, че се наблюдава сериозен интерес към конкурса от страна на учениците, съдейки от броя на участниците. Всички те чрез творчество представиха своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство. Класирането на творбите бе извършено от комисия назначена със Заповед на кмета в следния състав:
Председатели в двата раздела: Йордан Колев – директор на Художествена галерия - Силистра и Атанаска Янчева Атанасова - гл. експерт в отдел „Образование и младежки дейности”, Община Силистра и членове: Димитър Кулев – художник и уредник в Художествена галерия; Мария Харизанова и Илка Караколева – гл. експерти в Община Силистра.
Класирането на творбите се извърши по възрастови групи, както следва:
- Първа група – от І – ІV клас;
- Втора група – V - VІІ клас;
В раздел „Есе или разказ” от VІІІ до ХІІ клас.
В приветствието си Денка Михайлова каза:
“ Благодарим на всички участници, като се надяваме да продължат да развиват своите творчески заложби и да се включват все така активно и занапред в конкурса! Оказа се, че освен прекрасните рисунки, които получихме за конкурса, почерпихме и много ценни послания, прикрепени към тях.“
„Повечето от рисунките са подредени в изложбата експонирана на първи етаж- ляво крило на Художествената галерия . Нашата галерия е една от най- красивите в България.“ – с тези думи Йордан Колев приветства всички участници в „Дъга на толерантността“. 
Своето послание поднесоха творци от Обединено училище „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково и очарователните балеринки от Балет „Лиденс” към Народно читалище „Доростол 1870”, гр. Силистра с ръководител Лидия Маркарян.
Бяха наградени 18 участници с диплом и ваучер от книжарница „Везни 55“ в присъствието на много учители, родители и гости, в зрителната зала на галерията.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5359
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5359