gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

С МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ КНСБ СИЛИСТРА ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА


picture

Публикувано на 27 април 2018 г.


Молебен за здраве на пострадалите от трудовите злополуки бе отслужен днес в храм „Света Троица“  с. Айдемир. Организатор е Регионалния съвет на КНСБ-Силиста , а поводът е Световният ден за безопастност на труд, който се отбелязва на 28 април. За първи път Международната организация на труда отбеляза този ден през 2001г. Световният ден за безопасност е свързан с международния ден в памет на загиналите и пострадали в трудови злопулоки, който се отбелязва ежегодно  от 28.04.1989 г. Международната конфедерация на свободните профсъюзи и Международното синдикално движение превърнаха този ден в събитие в световен мащаб, като разширха неговата тематика и го свързаха с въпросите за устойчива заетост и условията на труд.Според синдикалистите, процесът на усъвършенстване  е дълъг и сложен,  но следва да се отчетат някои положителни фактори  Наблюдава се изработването на по добра система за съобщаване и разследване на трудовите злополуки, повишено здравно  наблюнение, по - прецизно разпознваване  на профисионалните заболявания.Регулярно се провеждат  обучения на Комитетите и групите по условия на труд на служебните лица, на синдикалния актив по безопасност на труда, извършват се проверки за състоянието на условията на труд в предприятията . Всичко това води до намаляване на трудовите злополуки.  В Област Силистра . за 2017г. те са 11 на брои и за щастие няма загинали при инцидентите.

Информация на Параграф 44


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5367
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5367