gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕВАНТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ ОТЧЕТЕ КОНКУРС НА ТЕМА:" АЗ СЪМ ЗДРАВ, ЗАЩОТО..."


picture

Публикувано на 10 май 2018 г.


Отчитането се проведе в Младежкия дом, в Деня на Европа, Ден на отворените врати. Г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и Деница Маринова ученичка от ПМГ, зам.-кмет за един ден, подариха на всички грамоти и ваучери. Рисунките и комиксите и флайерите трябваше да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол и цигари върху младите хора и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.Конкурса обхваща ученици от първи до дванадесети клас.
В празника участваха деца, учители и родители. В програмата радост на всички донесоха и балет "Аксел".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5391
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5391