gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДЕНИЦА МАРИНОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРС


picture

Публикувано на 10 май 2018 г.


Превантивният информационен център по зависимости при Община Силистра организира два ученически конкурса, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества: конкурс за рисунка и комикс на тема „Аз съм здрав, защото ….” за ученици от 1-ви до 4-ти клас и конкурс за флаер на тема „НЕзависим от зависимостите” за ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.
Като председател на информационния център г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, възложи задачата за награждаване на отличилите се на своята заместничка за един ден Деница Маринова от ПМГ „Св. Климент Охридски“. Г-жа Михайлова пожела на младото момиче да продължава смело напред и да се реализира успешно.
Наградените в конкурса са:
„Аз съм здрав, защото…“ – I – IV клас
За рисунки:
1 място
Александра Петрова – ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра
2 място
Магдалена Савянова - ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра
2 място
Теодор Златев – СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра
3 място
Гамзе Юмер – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра
3 място
Иляйда Бей - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра
За комикс:
1 място
Диляна Койчева - ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра
Конкурс за флаер на тема:
“НЕзависим от зависимостите“ – V – VII и VIII – XII кл.
1 място
Михаела Милкова - СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра
2 място
Дияна Цветанова – СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра
2 място
Никол Николова - СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра
3 място
Гергана Якова – СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра
3 място
Симона Димова - СУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5392
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5392