gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА: ИЗВЕЖДАМЕ СИЛИСТРЕНСКИЯ РЕГИОН КАТО ПРИОРИТЕТЕН ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОСТ", С ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНЕМ РАЗВИТИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И БИЗНЕС КЛИМАТА


picture

Публикувано на 10 май 2018 г.


Работна среща “ Развитие на региона, инвестиции и бизнес климат“ се проведе днес в Силистра. Форумът бе иницииран от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и народния представител от 20 МИР
г-н Александър Сабанов. 
В своето експозе д-р Найденов подчерта работата на общинската администрация, на общинските съветници в единомислие с народните представители по търсенето на възможности за развитие и привличане на инвеститори. Кметът посочи конкретни дати и събития, както и тяхното използване за презентиране на Силистра във всички форуми и нива, като регион с потенциал за инвеститорски намерения.
Народният представител Александър Сабанов благодари за усилията на кметската администрация и на Министерството на икономиката и на държавните агенции към него за участието в процесите на активиране на бизнес интереса към региона. 
Г-н Лъчезар Борисов- заместник-министър в Министерство на икономиката /МИ/ сподели данни за ръста на икономиката по макроикономическата рамка и позитивните тенденции в страната, усилията на правителството да привлича инвеститори. Той отчете повишаването на размера на работната заплата, повишаването на заетостта и активността на инвеститорския интерес към България. Заместник- министърът подчерта и приоритета, с който се подхожда към нашия регион. 
Г-н Любомир Ганчев- съветник на Министъра на икономиката посочи изискванията на ОП “Иновации и конкурентноспособност“, сроковете за кандидатстване и целевите групи. 
г-жа Маджиде Ахмедова- зам. - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции към МИ посочи Силистра като много добра локация, с данни за инвеститорски интерес- речен, железопътен и сухопътен транспорт. Тя подчерта, че очаква предприемачите скоро да оценят тези факти. По темата за изграждането на индустриални зони в страната говориха експерти от Национална компания“ Индустриални Зони“ -г-жа Весела Масова и от Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия г-н Илия Попов. 
На форума присъстваха председателят на Общински съвет- Силистра, д-р Мария Димитрова, кметовете на населени места, общински съветници, експерти от местната и държавна администрация, индустриалци, предприемачи, журналисти.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5394
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5394