gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ КЪМ ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 2018


picture

Публикувано на 17 май 2018 г.


Поради големия интерес към Летните клубове по интереси за деца, Община Силистра – МКБППМН обявява организирането на допълнителни клубове:

Записването се извършва с подаване на заявление по образец в стая 307 на Община Силистра до 31.05.2018 г. При вече подадено заявление за участие в други клубове е възможно допълването му (лично или на телефон 086.816.239).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5410
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5410