gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2018 ЗА ДЕЦА ОТ 8 ДО 18 ГОДИНИ


picture

Публикувано на 01 юни 2018 г.


Изтече срокът за записване за участие в Летните клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Удължава се срока за записване за двата допълнително обявени клуба по интереси – самоотбрана и народно творчество до 15.06.2018 г.

Поради влизане в сила на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) на 25.05.2018 г., информация за разпределението по групи на децата с подадени заявления за участие в Програмата ще можете да получите: на телефон 086.816 239, по електронна поща mk.silistra@mail.bg или на място в стая 307 на Общинска администрация Силистра.

Поради големия интерес и с оглед включването на максимален брой желаещи, се разкриват допълнителни групи както следва:

При намаляване на броя деца, посещаващи заниманията на клубове с допълнителни групи, тези групи ще се слеят с основните.

Тук можете да видите окончателен график за провеждане на занятията на клубовете.

За включване в заниманията на децата, записани като резерви, моля поддържайте връзка с ръководителите на съответните клубове.

Моля имайте предвид, че ако детето не посети три (и повече) занятия на клуба без това да е упоменато в заявлението или без допълнително своевременно уведомяване на организаторите, ще се счита, че освобождава мястото си.

Благодарим за интереса Ви към програмата на Община Силистра и пожелаваме на децата едно незабравимо лято.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5451
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5451