gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2018


Публикувано на 04 юни 2018 г.


За осигуряване на пълноценно участие на записаните участници в клуба по гребане, занятията в сряда се преместват от 10:00 за 17:00 часа и така графикът за провеждане е както следва:

Клуб по гребане – сряда от 17:00 ч. и събота от 10:00 часа.

След изтичане на месец юни, графикът ще се уточни между треньора и участниците в клуба.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5458
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5458