gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА СРЕЩА С КМЕТА


picture

Публикувано на 08 юни 2018 г.


По проект " Твоят час" деца от трети клас на ОУ "Отец Паисий" са пожелали среща с кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Днес учениците от двете групи:
" Аз и моят град" и "Моята Силистра" заедно с техните учители бяха гости на кмета. Разговорът започна с благодарност за многото площадки за игра в Дунавския парк и продължи с въпроси: За асфалтиране на улица, за нова настилка и съоръжения на спортната площадка до х-л Бартимекс, за обновяването на зала "Дръстър"- Манежа, за скейборд уреди, за нови велоалеи, за музикални таланти. Чуха се молби и желания гостуването при кмета да продължи цял ден.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5472
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5472