gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ - 1943 г.


picture

Публикувано на 11 юни 2018 г.


Днес в 11:00 часа в изложбената зала на Държавен архив - Силистра се откри изложба, посветена на събитията от 1941 – 1943 г., свързани с евреите в България. Документалната изложба откри г-жа Юлия Кюшелиева – директор на отдел „Държавен архив“ – Силистра. Тя разказа за документите в изложбата и за ценните за идентичността ни съкровища в архива. Г-н Ростислав Павлов – секретар на Община Силистра поздрави архивистите, благодари им за помощта, за добре вършената благородна работа и поднесе поздравителен адрес от името на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, по повод Международния ден на архивите – 9-ти юни. Поздравления поднесоха и представители на културните институции в Силистра, граждани. Г-жа Кюшелиева връчи грамоти на г-жа Мариана Илева – за дарителство и на д-р Наталия Симеонова – за най-много посещения в архива през изминалата година.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5476
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5476