gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


Публикувано на 18 юни 2018 г.


Уважаеми родители,
Поради недостатъчен брой желаещи за включване в клуб „Народно творчество“, за момента няма да бъде сформирана група. Ще потърсим възможност за занимания на децата, изявили желание да се запознаят с българските народни танци и обичаи и ще ви уведомим допълнително. Моля следете сайта на Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5491