gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2018


Публикувано на 02 юли 2018 г.


Уважаеми родители,
Занятията на групата от клуб „Народно творчество“ ще започнат на 10.07.2018 г. (вторник), ще продължат до 23.08.2018 г. и ще се провеждат както бе обявено първоначално във вторник и четвъртък от 16:30 ч. в залата на читалище „Дръстър 2012“. Очакваме всички записани деца на 10 юли!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5531