gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МИС И МИСТЪР ФЕСТИВАЛ 2018


picture

Публикувано на 04 юли 2018 г.


Част от програмата за участниците във фестивала е и конкурса, в който те представят повече за себе си, за своите интереси, хобита и таланти. Днес всички са победители и наградени. Малките танцьори изразиха своите послания към новите си приятели, към всички нас, към света, с помощта на ефектни презентации.
Журито справедливо присъди отличия на всички групи. Децата се забавлява с игри в басейна на хотелски комплекс "Дръстър".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5542
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5542