gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЕСЕ ПО ПОВОД ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ "УТРЕШНИЯТ МИР ЗАПОЧВА С ДНЕШНОТО ПРИЯТЕЛСТВО"


Публикувано на 06 юли 2018 г.


Като млад човек, който вярва в устойчивото развитие на съвременния свят, основано на взаимно културно зачитане, съм убеден, че Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" е чудесен пример в този ред на мисли. 
Срещата на състави от редица държави, общуването и диалога между тях създават равни възможности, укрепват диалога между различни култури и израждат младежки културен диалог, който в днешно време е много важен за взаимното разбирателство между нациите. 
Вярвам, че Фестивалът „Утрешният мир започва с днешното приятелство" ще укрепи името на град Силистра като международен фестивален център, който създава прекрасни условия за културни срещи. 
Културните събития, които се случват в града, предизивикват външния интерес към Силистра както като културен център, така и като туристическа дестинация.
Този интерес рефлектира не само върху Силистра, но и въздейства положително върху облика на България пред света. Сигурен съм, че Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" би могъл да стане ежегоден и да се провежда редовно в град Силистра. Силно се надявам, че по този начин България ще се превърне във важен фактор в междукултурния диалог в Европа. 
Пожелавам успех и приятни емоции на Община Силистра в провеждането на Фестивала!

С уважение, 
Борислав Димитров 
Град София 
Публикуваме есето на г-н Борислав Димитров без редакторска намеса и с благодарност за сърдечните думи.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5550
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5550