gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ


Публикувано на 11 юли 2018 г.


Със Заповед на кмета, д-р Юлиян Найденов ще се ограничи временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 18.07.2018 г. /сряда/ от 10:30 до 12:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
- пресечната на ул. „София“ и ул. „Отец Паисий“/до магазин „Теленор“/;
- от кръстовището на ул. „София“ с ул. „Петър Вичев“;
- и кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Петър Вичев“.
След преминаване на участниците, улиците ще бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.
Забраната е по повод провеждане на проява, посветена на 181 г. от рождението на Васил Левски.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5555
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5555