gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 03 август 2018 г.


Общинските съветници дадоха съгласие днес по всички точки в дневния ред. Те приеха Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра; Отчета за аботата на Общински съвет- Силистра за първите 6 месеца на настоящата година, както и плана до края на 2018г. ; предоставиха без търг имот за ползване на СНЦ"Рибарско сдружение- Ветрен 396" . Имотът е частна общинска собственост, в която Сдружението ще развива обществено полезна дейност.
14 септеври- Кръстовден- Празник на Силистра бе обявен за празничен и неприсъствен на територията на общината.
Съветниците определиха списъка със съдебни заседатели в Силистренски окръжен съд.
Десет плувци- ветерани ще тренират безплатно за срок от 4 месеца в покрит плувен басейн. 
По време на кампанията"Да изчистим България за един ден" на 15 септември, общината ще извози всички отпадъци безвъзмездно.Пълния Дневен ред можете да намерите на сайта:
http://obs-silistra.com/readarticle.php… съвет- Силистра:http://obs-silistra.com/readarticle.php?article_id=5566


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5592
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5592