gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 05 септември 2018 г.


Възпоменателна плоча на опълченеца Енчо Тодоров - участвал при боевете на връх Шипка.Официална церемония с. Проф.Иширково


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5657