gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 07 септември 2018 г.


Днес е велика дата за силистренци! На 7 септември 1940 година е подписан Крайовския договор , чрез който се задължава Румъния да върне Южна Добруджа в пределите на България. Това събитие е било желано и очаквано от всички българи. Това се оценява като голям външно политически успех за България, която успява, чрез пряко мирно споразумение да си върне несправедливо отнетата част от нейната територия. Поправена е една несправедливост на Ньойския договор от 1919 година. На 21 септември / 1 октомври / българските войски навлизат в опразнената от Румъния Южна Добруджа. 
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5661