gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРАЗНИК НА ХЛЯБА, ПЕСЕНТА И ТАНЦА


picture

Публикувано на 11 септември 2018 г.


Изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища и фирми от Силистра и Концерт „С магията на българския фолклор”

На 13 септември /четвъртък/ 2018 г. от 16.30 часа на площад „Свобода” започва изложението на хляб и хлебни изделия от народните читалища и фирмите от Силистра. По същото време общинските съветници на Силистра ще раздават рибена чорба.
Участие в изложението са заявили читалищата:
1. Народно читалище „Доростол-1870”, град Силистра
2. Народно читалище НЧ ”Св.св.Кирил и Методий”, град Силистра
3. Народно читалище ”Паисий Хилендарски-2006”, село Айдемир
4. Народно читалище ”Дочо Михайлов-1906”, село Бабук
5. Народно читалище ”Заря-1957”, село Брадвари
6. Народно читалище ”Васил Левски-1941”, село Българка
7. Народно читалище „Христо Ботев 1941-Българка”, село Българка
8. Народно читалище „Димитър Благоев-1930”, село Ветрен
9. Народно читалище „Пробуда-1940”, село Калипетрово
10. Народно читалище „Възраждане-1940”, село Сребърна
11. Народно читалище „Светлина-1906”, село Смилец

Фирми, които ще представят свои изделия са: 
1. Хлебопекарна „Аполон” ООД, град Силистра, собственик Михаил Михайлов
2. Земеделска кооперация „Нива-93”, с. Проф. Иширково

От 18.00 часа започва концертът на оркестър „Истър” и площадната хоротека с участието на клубове за народни танци пред сцената на площад „Свобода”. 
От 19.30 часа концерт на сестри Диневи.

Заповядайте на 13 септември /четвъртък/ 2018 година от 16.30 часа на площад „Свобода” да се докоснете до фолклорното богатство на българина с хляб, песен и танци!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5675
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5675